banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการ

IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558   การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558 (ที่ปรึกษารับผิดชอบดำเนินการประชุมครั้งที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15... Read More...
IMAGE โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 1 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 1 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 โครงการได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม (Group... Read More...
IMAGE การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558... Read More...
IMAGE กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)”ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน... Read More...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW59 CSR

 


กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)”ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค

5 1
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW) ” ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร. พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นางสายลดา สิทธิวงศ์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประธานเครือข่าย กล่าวอำลาและส่งมอบเครือข่าย CSR-DIW ให้กับนายวิเชียร อาจองค์ จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการเครือข่าย CSR–DIW ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมมาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชม
โครงการ CSR-DIW ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนปัจจุบัน โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการและได้รับการทวนสอบจนได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW
  • รางวัล CSR-DIW จำนวน 112 ราย
  • รางวัล CSR-DIW Continuous จำนวน 272 ราย
Download ภาพกิจกรรม : www.uaeconsultant.org/link/งานรับรางวัล 21.10.57.rar หรือทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/
งานสัมมนารับรางวัล : http://www.youtube.com/watch?v=GLX5jHFYaiA&feature=youtu.be
 5 2  5 3
 5 4  5 5
 5 6  5 7
 5 8  5 9
 5 10  5 11
 5 13  5 14